Recikliranje komunalnog otpada

Danas mnoga reciklaža postrojenja koriste Kahlovu ravnu matricu Pelet-preše za peletiranje komunalnog otpada, komercijalnog smeća, odvojeno pomiješana plastika s visoko kaloričnom vrijednosti pretvara se u alternativna goriva u obliku peleta ili fluffa. Što pospješuje očuvanju izvora fosilnih goriva.

Korištenje komunalnog otpada kao alternativa fosilnim gorivu pokazuje širok raspon moguće primjene.

Definiciju komponenti i dimenzije osnovnog materijala, teško je odrediti - nehomogeni materijal. Danas mnoga reciklaža postrojenja koriste Kahlovu ravnu matricu Pelet-preše za peletiranje komunalnog otpada, komercijalnog smeća, odvojeno pomiješana plastika s visoko kaloričnom vrijednosti pretvara se u alternativna goriva u obliku peleta ili fluffa što pospješuje očuvanju izvora fosilnih goriva.

Tako određeni materijal koristi se kao gorivo u dva osnovna oblika:

a) Pahuljica
b) Pelet

Ovisno o potrebama kupca, alternativna goriva se mogu proizvesti u ovakvim postrojenjima.

Pelet preše
Gotovi pelet
Tehnološka linija
Idi na Vrh