Recikliranje kanalizacijskog mulja

Peletiranje komunalnog i industrijskog istaloženog mulja

Sve češće se u natječajima postavlja zahtjev za peletiranim istaloženim muljem, jer se stlačeni finalni proizvod bez prašine može uz povoljne troškove dalje obrađivati. Upotrebljava se kao pokrovni materijal ili termička zaštita.

Da bi se uvijek prethodno obrađeni istaloženi mulj peletirao, mora se proizvesti od 60 - 95% sadržine tvrdog materijala. To se postiže dehidratizacijom s priključenim termičkim sušenjem ili kombinacijomobih tehnologija. Pripremni postupak nataloženog muljau tornju za truljenje djeluje pozitivnona proizvodnost (učinak) peletirke i na pritom nastalo trošenje kalupa.

Pri udjelu krute tvari od 60% proizvodese manje čvrsti peleti nego kod 90%.Koje će se komponente odabrati ovisi o primjeni nataloženog mulja. Koja će se tehnika koristiti određuje se promjenljivim udjelom organske tvarii najniže PH vrijednosti.

Visoki udjel organske tvari dovode do voluminoznog osušenog nataloženog mulja, koji se dozira pri nasipnoj težini od 150 - 200 kg/m3 ispred preše, samo sa specijalnim uređajima. Osim toga mora se pritom prije peletiranja obaviti mljevenje na preši s plosnatom matricom i to na matrici pomoću rotirajućih cilindričnih žrvnja.

Zbog toga se Kahlov sustav prešanja posebno prikladan za spomenuti proizvod, budući da se bez problema prilagođava promjenjivim organskim komponentama.
Idi na Vrh