Inovacije

Firma EKSID

aktivno radi na novim projektima i inovacijama gdje je u suradnji sa Fakultetom Šumarstva i drvne tehnologije radi na projektu : Razvoj inovativne – tehnološke linije za proizvodnju naprednih bioadheziva na bazi utekućenog drva.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Idi na Vrh