Reciklažna industrija - Recikliranje komposta

U Kahlu su razvili postupak za proizvodnju gnojiva od komposta u obliku peleta.
Ova gnojiva ima znatne prednosti u odnosu na konvencionalne proizvode od komposta između ostalog imaju više  hranjivih tvari zbog dodavanja NKP.

Kahl proizvodi cijelu liniju za obradu materijala od sirovog kompost do upakiranog peleta.

Zadatak: Otvaranje novih tržišta za uporabu komposta

Rješenje: Povećanje hranjivih tvari s poboljšanjem rukovanja

Rezultat: Obrada u kompost / gnojivo Smjesa se ​​pelete

Sirovi kompost

kompost s NPK

Pelet preša

Peletirani kompost

Peletirani suhi pelet

Poprskani pelet