Peletiranje bio mase - Mlin žrvanj

Trijeska, piljevine, drvne sječke i ostale biomase koja je kvrgava može se drobiti pomoću kahlovog mlina žrvanj (pangrider).

Uz minimalnu potrošnju energije.
Tihi rad.
Bez ATEX problema.

Mlin može biti dizajniran za kapacitet u rasponu od nekoliko stotina kg do 20 t / h, a ne treba puno prostora. I suha i mokra sirovina su pogodne za obradu.
Kahlov mlina žrvanj drobi mokru drvenu sječku kategorja G30 i G50, naknadno fino drobljenje  s konvencionalnim mlinovima čekićarima nije potrebno.

Prednosti:
- manja bučnost
- manja potrošnja električne energije
- nije potrebna dodatna protueksplozivna zaštita

SJEČKA G50

MIKROSJEČKA