Peletiranje bio mase - Postrojenje za proizvodnju slame

Otpad biljnog porijekla je dostupan u cijelom svijetu, to je otpad koji se do nedavno nije odvajao.
Danas se odvaja u sve većoj mjeri i obrađuje za daljnju uporabu.

 

Lokacija postrojenja za obradu biljnog otpada ovisi o vrsti proizvoda i konačnoj upotrebi gotovog proizvoda.
Pogon za peletiranje slame se smješta neposredno uz mjesto proizvodnje slame te  treba izbjegavati velike udaljenosti transporta, pelet od slame se najviše koristi kao gorivo i stočna hrana. Ljuske i druge vrste otpada nastale prilikom obrade, peletiranjem smanjuje se njihov volumen, peleti su gotovo bez prašine i jednostavni za manipulaciju i skladištenje.

Primjeri vrsta ulazne sirovine:

 • slama
 • leća
 • šećerna trska
 • suncokret
 • ljuskice kave
 • ljuskice riže

Dodatni primjeri ulazne sirovine:

 • drveni ostatak
 • maslinova komina
 • vinova loza (trsje)
 • razne trave
 • poljoprivredni ostatak
 • stari papir
 • kućni i gradski otpad
 • mnogi ostali organski i anorganski ostaci...

Tehnološka shema

Ako su povoljni klimatski uvjeti, skladištenje slame u balama može biti na otvorenom, u suprotnome slamu je potrebno zaštiti nadstrešnicom. Mjesto izgradnje pogona, ovisi o pozicije i tipu ulazne sirovine! Slama se preradjuje u području blizini izvora sirovine, kako bi se smanjili transportni troškovi!

Gotovi pelet od slame se može koristiti kao:
a) energent
b) stočna hrana
c) gnojivo