Peletiranje bio mase - Peletiranje drvnog ostatka

Energetska kriza sedamdesetih prošlog stoljeća potakla je pitanje o obnovljivim izvorima sirovine.
Tako je počelo značajnije istraživanje i proizvodnja drvenih peleta.

Drveni peleti se proizvode iz usitnjenog drva i piljevine bez ikakvog veziva, valjkastog su oblika promjera od 6-8 mm i duljine do 30 mm.
Proizvodi se pomoću peletirki u kojima se  pod velikim pritiskom drvena piljevina protiskuje kroz valjkaste otvore na matrici, uz pomoć trenja i velikog pritiska dolazi do povećanja temperature  drveta  i procesa prirodnog lijepljenja.
Imaju nizak postotak vlage do 10% što ih čini visoko energetski  učinkovitima.

Koriste se u pećima za grijanje, u tvornicama i za proizvodnju električne energije. Peleti spadaju  u obnovljive izvore energije i prilikom izgaranja ne proizvode se staklenički plinovi, kao takav znatno manje onečišćuje zrak i okoliš od ostalih energenata.

Linija za proizvodnju drvenih peleta: kapacitet od 300 kg/h do 6.000 kg/h po preši.

Primjeri tehnološke linije

Proizvod je stješten kroz kalup pomoću rotirajućih valjaka i formiran u neprekidno vlakno koje sjeku rotirajući noževi na željenu dužinu. Zahtjevi za optimalnim procesom je kontinuirano dodavanje sirovine u prešu i homogeniziranje materijala. Unutrašnja površina prešanja mora biti maksimalno velika, osnovna potreba kada material mijenja oblik jer piljevina s 150 kg/m3 prelazi u pelet gustoće 650 kg/m3. Nadalje potrebe u drvnoj industriji su mašine robusne konstrukcije i visoka upotrebljivost tehnološke linije.

Velik promjer i manja brzina okretaja doprinosi većoj odživosti!

 

Zadovoljavamo vrhunsku kvalitetu!
Visoko kvalitetan pelet, rjeđe servisiranje i brzo mjenjanje matrice osigurava Vam produktivnost i ekonomičnost Vašeg postrojenja

Nosimo se s visokim zahtjevima u kvaliteti! Masivna konstrukcija rjeđe potrebe servisiranja Rjeđe potrebe servisiranja manji troškovi.

TRAKASTA SUŠIONICA, MLIN "ŽRVANJ", PELET PREŠA

TRAKASTA SUŠIONICA | MLIN ŽRVANJ | PELET PREŠA