Kemijska industrija - Peletirke za male količine proizvoda

Možete koristiti mali model dobro dokazana peletirka za obradu praškastih  i grudvastih  materijala.

Prednosti:

  • Brza instalacija
  • Peletiranje ispitano na različitim proizvodima
  • Optimizacija mješavine
  • Proizvodnja kvalitetnih proizvoda
  • Mnoge prilagodbe su moguće

Za vrijeme probnog rada, dijelovi peletirke se mogu zamijeniti lako i bez posebnih uređaja.

Vi ste uvijek u kontroli procesa izrade peleta. Postoji opcija da se peletirka puni ručno ili pomoću sustava za proporcionalno punjenje .