Kemijska industrija - "O" preše

Preše za granuliranje pastoznih proizvoda.
Sirovine, gotovi proizvodi i otpaci mogu se ekonomično granulirati (peletirati našim kompaktnim sustavom „Preša sa žrvnjem s vodoravnom pločastom matricom“).
Za pastozne  "gnjecave“ proizvode razvijen je tip modela O - gornji pogon.