Kemijska industrija - Direktno tabletiranje

Kahlov postupak za proizvodnju tableta izravno iz smjese praha i ekstrudiranih farmaceutskih smjesa praha

Peletirka tipa 14-175 osigurava učinkoviti suhi granulat i naknadne tabletiranjetablet spojeva.
Posuda za mljevenje, valjci i matrica mogu se zamijeniti i tako prilagoditi za željeni produkt.

Prednosti:

  • Kontinuirani način rada
  • olakšano rukovanje
  • ujednačena kvaliteta
  • SIGURNOST za farmaceutsku industriju

Za upotrebu u farmaceutskoj industriji, preše su konstruirane prema smjernicama  GMP i standarda FDA.