Industrija stočne hrane - Extruder

KAHLOV EKSTRUDER OEE ZA HRANU ZA KUČNE LJUBIMCE I RIBE

KAHLOV EKSTRUDER je opremljen hidrauličnom matricom koja se može uvlačiti i izvlačiti. To sprječava blokade. Zajedno s 10-minutnim uređajem za kondicioniranje moguč je početak i završetak rada gotovo bez ostataka.

  • brza zamjena matrice bez posebnih alata
  • kučište cijevi ima dvostruke zidove radi hlađenja ili zagrijavanja

Za razliku od uobičajenih ekstrudera Kahlov ekstruder OEE je opremljen s hidraulički namjestivom matricom Zbog toga se pojednostavnjuje i ubrzava izmjena proizvoda i alata

Primjeri ekstrudata:

riblja hrana

hrana za kućne ljubimce

cornflakes i pahuljice

Ekstruder s hidraulički namjestivom glavom